กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธัญภัค ดีสวน
ครูอัตราจ้าง (อบจ)

นางสาวจิตตราพร แสงงิ้ว
ครูธุรการ