ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562 (อ่าน 50) 16 ก.ย. 62
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (อ่าน 66) 19 ส.ค. 62
วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน (อ่าน 68) 17 มิ.ย. 62
: โครงการการส่งเสริมประชาธิปไตยและการสร้างวินัยในโรงเรียน (อ่าน 92) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนวิถีพุทธ (อ่าน 97) 05 มิ.ย. 62
โครงการ การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อ่าน 107) 05 มิ.ย. 62
โครงการ พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน (อ่าน 90) 05 มิ.ย. 62
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 107) 04 มิ.ย. 62