สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน    
              ตันโมก

สีประจำโรงเรียน    

             สีน้ำเงิน   สีเหลือง

เอกลักษณ์

          คนดี  มีวัฒนธรรม  นำจิตอาสา

อัตลักษณ์
           สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น